0

Hedendaagse Kunst

Veel mensen denken dat ze niets begrijpen van hedendaagse kunst. Het is daarom voorbehouden aan intellectuelen of, op zijn minst, een goed geïnformeerd publiek. Het is waar dat het een aura van elitaire kunst uitstraalt, die vaak de sociale status weerspiegelt van degenen die het waarderen.

Ik denk dat de werkelijkheid genuanceerder en minder rigide is.

Je moet gewoon de deur van een galerie of museum voor hedendaagse kunst open durven duwen. Hedendaagse kunst is niet langer alleen figuratief; het kan abstract zijn, efemeer, een performance, een installatie – kortom, het gebruikt elk mogelijk medium. Het maakt gebruik van digitale technologie, afval, het lichaam in beweging, etc. Het is een vector voor concepten, en vaak een geëngageerde. Vandaag de dag is de vrijheid om te creëren oneindig.

Steeds meer musea die aan deze kunstvorm gewijd zijn, bieden audiogidsen aan die de werken in hun culturele en historische context plaatsen, zodat we (eindelijk) kunnen begrijpen wat de kunstenaar voor ogen had, zo niet om het te waarderen.

Hier zijn een paar sleutels tot het begrijpen van kunst in het algemeen:

  • De artistieke benadering, die een soort inleiding is tot het algemene werk van de kunstenaar.
  • Het creatieve proces, dat vaak een korte tekst is die licht werpt op de visie van de kunstenaar, wat hij wil uitdrukken met zijn werk en wat er werd geëxploiteerd en onderzocht tijdens de creatie.

We kunnen ook bepaalde retorische, vals intellectuele teksten die we als ‘bullshit’ kunnen beschouwen en die als enig doel hebben ons te beïnvloeden om een minimalistisch, banaal of afzichtelijk object als een kunstwerk te zien, buiten beschouwing laten. Naar mijn mening is dit vooral te wijten aan het feit dat veel kunstwerken alleen worden gebruikt voor belastingvrijstelling. En om de prijs te drukken, schrijven mensen alles op!

Naar mijn mening is hedendaagse kunst vooral een manier om historische esthetische normen opnieuw te evalueren, en artistieke canons evolueren voortdurend.

Nu is het aan elk individu om te vinden wat hem of haar het meest raakt, zonder per se alles koste wat kost te willen begrijpen, maar gewoon door bepaalde mentale barrières te slechten. Laten we onszelf toestaan om een hedendaags werk te waarderen of te verafschuwen zonder belang te hechten aan algemene goedkeuring.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply